E滁州

E滁州

 3083609

房产消费一站式服务平台

当前位置: 滁州房产 > 滁州邻校房 > 市中心邻校房
重点学区
滁州一小 滁州二小 湖心路小学 滁州五中 实验中学

市中心小学学区

学校名称 区域范围
滁州一小 重点 西涧路(原环滁西路)以东,北湖以南,南谯北路经东大街、环城路以西,古马路、育新路以北区域。
滁州二小 重点 建设路经琅琊路至南谯路以东,天长路以南,紫薇路以西,抽塘巷(农机校至刨花板厂宿舍区)以北。
湖心路小学 重点 清流路以南,紫薇路经湖心路至京沪铁路以西,会峰路以北,中都大道向北沿湖心路经南谯路至清流路以东区域,不含八里村民组,不含清流路以南原抽塘巷以北区域内的刨花板厂宿舍区,五星家园小区,新建小区1号、2号和3号楼,环卫处宿舍楼,人民银行宿舍区,清流苑小区,不含大成国际小区(2015年4月3日之前签订购房合同并缴付购房费用的)。
紫薇小学 凤凰路以南,南谯路以西,丰乐大道以东,湖心路以北区域。
滁州三小 四合路经天长路至紫薇路以东,明光路以南,京沪铁路以西,湖心路以北区域。
解放小学 育新路、古马路以南,西涧路(原环滁西路)以东,定远路以西,明光路以北区域。
工子小学 明光路以北,沙河、清流河以西,南谯路经东大街至定远路以东。
城南小学 四合路经天长路至建设路以西,琅琊路以北,丰乐大道以西,明光路以南区域。
琅琊路小学 明光路以南,丰乐大道经琅琊路至南谯路以西,凤凰路经西涧路至琅琊古道以北区域。
清流小学 凤凰路经西涧路至琅琊古道以南,丰乐大道以西,南营房训练场以北区域。

市中心中学学区

学校名称 区域范围
滁州五中 重点 原小铁路经西涧路、三里亭路、丰乐大道、南谯小市场、琅琊大道至南谯路以南,南谯路沿凤凰路经紫中路至清流路以西,清流路以北区域。
实验中学 重点 天长路以南,南谯路沿凤凰路经紫中路至清流路以东,清流路以北,京沪铁路以西区域。
滁州二中 京沪铁路以西,清流河经环城路、南谯路至明光路以南,原小铁路经西涧路、三里亭路、丰乐大道、南谯小市场、琅琊大道、南谯路至天长路以北区域。
滁州三中 东大街、西大街以南,下水关经环城路至南谯路以西,明光路以北区域。
小程序

微信扫码 手机看房

在线
咨询
关注
微信
关注微信

关注

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览
二手